Praesens imperfectum – futurum perfectum (2016)

Tapaan opetustyössä ollessani useasti latinankielisiä viisauksia, jotka on yli sata vuotta sitten kirjoitettu Tampereen Klassillisen Lukion seinille.

Tärkeimmät minulle niistä ovat seuraavat: FESTINA LENTE! (Kiiruhda hitaasti!), HUC NIHIL MALI INTRET (Älköön mikään paha tulko tänne) ja PRAESENS IMPERFECTUM - FUTURUM PERFECTUM (Nykyisyys epätäydellinen - tulevaisuus täydellinen).

Tämä viimeisin lause on ohjenuorani sekä äitinä, opettajana että taiteilijana.

Toivoisin vielä työpaikkani seinälle lisättävän lauseen:

SAPERE AUDE, joka vapaasti suomennettuna tarkoittaa

USKALLA AJATELLA.

Se on mielestäni kaiken taiteen tekemisen edellytys.

Ruskea ilta, öljy kankaalle, 40 x 55cm